Pompy

Pompa to urządzenie , które porusza, a nawet „ pompuje” ciepło za pomocą pracy, którą należy zainstalować, aby ogrzewać (lub chłodzić) budynki. Za pomocą pompy ciepła można efektywnie ogrzewać budynki, ale wydajność jest ograniczona m.in. rozmiarem instalacji i spadającą wydajnością przy wyższej wymaganej temperaturze skraplacza. Dlatego dobra izolacja jest niezbędna dla każdego systemu.

Wyświetlanie jednego wyniku